Previous
Next
Trang chủ » Văn bản nội bộ » Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức, người lao động (theo TT 24/2022/TT-BLĐTBXH)

Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức, người lao động (theo TT 24/2022/TT-BLĐTBXH)

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top