Previous slide
Next slide
Tin mới nhất

Tài chính – Kế toán

DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHOA/PHÒNG

STT Họ và Tên Chức Vụ Số điện thoại
1 Phan Thị Song Hương Trưởng phòng 0985 320 555
2 Bùi Thị Kim Uyên Nhân viên 0983 718 948
3 Đặng Thị Ngọc Thái Nhân viên 0978 040 589
4 Võ Thị Thảo Nhân viên 0932 435 968
5 Nguyễn Thị Diệu Nhân viên 0963 668 224
6 Trần Thị Kim Thu Nhân viên 0947 801 945
7 Lê Tiến Sĩ Phó trưởng phòng 0775 424 585
8 Nguyễn Thị Thu Thảo Nhân viên 0376 071 480
Scroll to Top