Previous slide
Next slide
Tin mới nhất

Phó giám đốc

 

Thầy thuốc ưu tú – BS.CKII. Đỗ Phúc Thanh

SĐT: 0914014517

Email: dophucthanhbvl@gmail.com

Phó Giám đốc – Thạc sỹ. Võ Kiên Cường

SĐT: 0914046602

Email: bskiencuongvo@gmail.com

Scroll to Top