Previous slide
Next slide
Tin mới nhất

Lao phổi và Lao – HIV – Kháng thuốc

DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHOA/PHÒNG

STT Họ và Tên Chức danh – Chức Vụ Số điện thoại
1 Đinh Văn Thông BSCKI – Trưởng khoa 0914.308.772
2 Huỳnh Đình Nghĩa BSCKII 0905.341.459
3 Châu Thị Hồng Nga BSCKI 0946.429.522
4 Đặng Thị Thanh Thủy CNĐD – Điều dưỡng trưởng khoa 0916.465.925
5 Huỳnh T.Thanh Trâm ĐD CĐ 0377.878.337
6 Trần Văn Cường YS 0367.758.734
7 Nguyễn T. Thanh Nga ĐD CĐ 0935.771.299
8 Trương Thị Lưu Phú ĐD CĐ 0979.360.422
9 Trần Thị Thảo ĐD CĐ 0352.828.224
10 Lê Bích Thủy ĐD CĐ 0777.500.318
11 Trần Thị Việt ĐD CĐ 0979.937.910
12 Nguyễn Thanh Phương CN ĐD 0987.696.862
13 Khổng Thị Kiều CN ĐD 0387.657.741
14 Trần Hải Hồng Hạnh ĐD CĐ 0385.519.264
15 Nguyễn Thị Kim Yến ĐD CĐ 0378.789.162
16 Nguyễn Thị Nhi ĐD CĐ 0968.481.700
17 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐD CĐ 0935.585.807
18 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Hộ lý 0394.980.204
19 Huỳnh Thị Lệ Hiền Hộ lý 0367.733.803
Scroll to Top