Previous
Next
Trang chủ » Văn bản pháp quy » Số: 09/2017/NĐ-CP

Số: 09/2017/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

09_2017_ND-CP_320096

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top