Previous
Next
Trang chủ » Văn bản pháp quy » [23/BC-BVLBP – 08/01/2024] Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023

[23/BC-BVLBP – 08/01/2024] Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top