Previous
Next
Trang chủ » Tài chính » Công khai tài chính » [69/QĐ-BVLBP – 19/01/2024] Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

[69/QĐ-BVLBP – 19/01/2024] Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top