Previous
Next
Trang chủ » Văn bản nội bộ » [1373/KH-BVLBP – 16/11/2023] Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2023

[1373/KH-BVLBP – 16/11/2023] Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2023

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top