Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » Yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm vật tư y tế, test nhanh chẩn đoán HIV, hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2)

Yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm vật tư y tế, test nhanh chẩn đoán HIV, hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2)

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top