Previous
Next
Trang chủ » Tài chính » Công khai tài chính » [571/QĐ-BVLBP – 22/05/2023] Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

[571/QĐ-BVLBP – 22/05/2023] Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top