Previous
Next
Tin mới nhất
Trang chủ » Tài chính » Công khai tài chính » [329/QĐ-BVLBP – 27/03/2023] Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

[329/QĐ-BVLBP – 27/03/2023] Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top