Previous
Next
Trang chủ » Văn bản nội bộ » V/v thành lập Đoàn khám phát hiện chủ động Bệnh lao theo chiến lược 2X tại 4 huyện: Thị xã An Nhơn, Thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ và huyện Hoài Ân trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

V/v thành lập Đoàn khám phát hiện chủ động Bệnh lao theo chiến lược 2X tại 4 huyện: Thị xã An Nhơn, Thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ và huyện Hoài Ân trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top