Previous slide
Next slide
Tin mới nhất
Trang chủ » Đấu thầu » V/v phê duyệt Kê hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ chụp phim X-quang phục vụ công tác khám sàng lọc bệnh lao trong cộng đồng trên địa bàn huyện An Lão tỉnh Bình Định năm 2023

V/v phê duyệt Kê hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ chụp phim X-quang phục vụ công tác khám sàng lọc bệnh lao trong cộng đồng trên địa bàn huyện An Lão tỉnh Bình Định năm 2023

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top