Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi từ sửa chữa công trình Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi từ sửa chữa công trình Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top