Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu số 2: Mua hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sàng lọc HIV, xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2023

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu số 2: Mua hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sàng lọc HIV, xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2023

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top