Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, công cụ dụng cụ rớt thầu của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2023

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, công cụ dụng cụ rớt thầu của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2023

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top