Previous
Next
Trang chủ » Văn bản nội bộ » Thành lập Hội đồng xác định giá trị vật tư, vật liệu thu hồi từ sửa chữa công trình: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; hạng mục: sửa chữa, cải tạo khoa Lao, khoa Bệnh phổi và khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm để làm thủ tục thanh lý

Thành lập Hội đồng xác định giá trị vật tư, vật liệu thu hồi từ sửa chữa công trình: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; hạng mục: sửa chữa, cải tạo khoa Lao, khoa Bệnh phổi và khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm để làm thủ tục thanh lý

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top