Previous
Next
Trang chủ » Văn bản nội bộ » Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Khám bệnh – Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Khám bệnh – Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top