Previous
Next
Trang chủ » Văn bản nội bộ » Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Cận lâm sàng thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Cận lâm sàng thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top