Previous
Next
Trang chủ » Văn bản nội bộ » Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Bệnh phổi – Lao ngoài phổi – Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Bệnh phổi – Lao ngoài phổi – Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top