Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » Mua sắm vật tƣ y tế, test nhanh chẩn đoán HIV, hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2)

Mua sắm vật tƣ y tế, test nhanh chẩn đoán HIV, hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2)

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top