Previous
Next

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

DANH SÁCH KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

STT  Họ và tên  Chức vụ  Điện Thoại  Ghi chú 
    1  Trần Văn Lợi Trưởng Khoa 0964249117   
    2  Nguyễn Thành Chi  Nhân viên 0905098132   
    3  Lê Quốc Định Nhân viên 0905209752   
    4  Bùi Ngọc Anh Nhân viên 0914378233   
    5  Võ Văn Dũng Nhân viên 0905027088   
    6  Võ Tấn Sỹ Nhân viên 0905242026   
    7  Phạm Thị Thu Hương Phó Khoa 0982007848   
    8  Đặng Thị Thanh Hương Nhân viên 0978437338   
    9  Lê Thị Thoa Nhân viên 0968081567   
  10  Cao Thị Thu Thảo Nhân viên 0974875259   
  11  Trần Thị Thanh Lan Nhân viên 0965911370   
  12  Võ Thị Kim Thủy Nhân viên 0769833808   

 

Scroll to Top