Previous slide
Next slide
Tin mới nhất
Trang chủ » Đấu thầu » Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu số 2: Sửa chữa trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định. Thuộc dự toán: Mua sắm, sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện của các trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu số 2: Sửa chữa trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định. Thuộc dự toán: Mua sắm, sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện của các trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top