Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sàng lọc HIV Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sàng lọc HIV, xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sàng lọc HIV Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sàng lọc HIV, xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2023

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top