Previous slide
Next slide
Tin mới nhất
Trang chủ » Văn bản nội bộ » Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top