Previous
Next
Trang chủ » Thông tin khoa học » Độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm IGRA và mối liên quan với nồng độ IFN- γ ở bệnh nhân lao phổi tại tỉnh Bình Định

Độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm IGRA và mối liên quan với nồng độ IFN- γ ở bệnh nhân lao phổi tại tỉnh Bình Định

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top