Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » 524/TB-BVLBP ngày 08-5-2024 Thông báo về việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Gói thầu: Kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh

524/TB-BVLBP ngày 08-5-2024 Thông báo về việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Gói thầu: Kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top