Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » 468/BVLBP ngày 26-04-2024 Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2024

468/BVLBP ngày 26-04-2024 Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2024

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top