Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » 333/BVLBP ngày 27-03-2024 Yêu cầu báo giá về việc Kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2024

333/BVLBP ngày 27-03-2024 Yêu cầu báo giá về việc Kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2024

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top