Previous
Next
Trang chủ » Tài chính » Công khai tài chính » [23/BC-BVLBP-08/01/2024] Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023

[23/BC-BVLBP-08/01/2024] Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top