Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » 221/BVLBP Thư mời chào giá. Gói thầu: Dịch vụ quan trắc môi trường nước và không khí định kì của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2024

221/BVLBP Thư mời chào giá. Gói thầu: Dịch vụ quan trắc môi trường nước và không khí định kì của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2024

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top