Previous
Next
Trang chủ » Tài chính » Công khai tài chính » [149/QĐ-BVLBP – 14/02/2023] Về việc Ban hành Danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2023-2024

[149/QĐ-BVLBP – 14/02/2023] Về việc Ban hành Danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2023-2024

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top