Previous slide
Next slide
Tin mới nhất
Trang chủ » Đấu thầu » [1452/TB-BVLBP – 05/12/2023] Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, test nhanh chẩn đoán HIV và hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2).

[1452/TB-BVLBP – 05/12/2023] Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, test nhanh chẩn đoán HIV và hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2).

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top