Previous
Next
Trang chủ » Tài chính » Công khai tài chính » [14/QĐ-BVLBP – 05/01/2024] Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

[14/QĐ-BVLBP – 05/01/2024] Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top