Previous
Next
Trang chủ » Đấu thầu » [1358/TB-BVLBP – 14/11/2023] Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

[1358/TB-BVLBP – 14/11/2023] Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top