Previous
Next
Trang chủ » Tài chính » Công khai tài chính » [105/QĐ-BVLBP – 06/02/2023] Công khai dự toán ghi thu, ghi chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2022 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

[105/QĐ-BVLBP – 06/02/2023] Công khai dự toán ghi thu, ghi chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2022 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top